Generalforsamling!

Generalforsamling 30. Januar 2017, kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægter – §8

Valg til bestyrelsen iflg. vedtægter – § 11

* Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal
optages i dagsordenen.

Evt. forsalg fremsendes til Kenneth Frøsig, mosevej1416@mail.dk
– senest den 21. januar 2017