BESTYRELSEN

Formand

Navn: Stine Ravn
Telefon: 28 49 20 75
E-mail: gislingebk@gmail.com

Kasserer

Navn: Allan Andersen
Telefon: 23 23 91 94
E-mail: nykassererigb2018@gmail.com

Andre medlemmer

Navn: Kjeld Maigaard
Telefon: 30 25 73 76
E-mail: kjeldmaigaard@godmail.dk

Navn: Victor Helgogaard
Telefon: 26 24 09 32
E-mail: victorhelgogaard@hotmail.com

Navn: Brian Rasmussen
Telefon: 42 78 04 04
E-mail: bogbras@gmail.com

Navn: Benny Jensen
Telefon: 51 18 28 69
E-mail: bjbm@mail.dk

Navn: Jonas Kristiansen
Telefon: 51 14 24 15
E-mail: jonas_kristiansen@outlook.com

Navn: Susan Larsen
Telefon: 21 67 69 35
E-mail: suan_dan4@me.com

Navn: Margit Brandt Nielsen
Telefon: 24 42 47 12
E-mail: margit.nielsen@sol.dk